Pro děti

"Osvětová publikace" pro děti, která se snaží formou pohádky pro nejmenší přispět k osvětlení možných přístupů k problematice srážkových vod.

"Bylo nebylo, byly tři sestry Vody, nejstarší Srážková, mladší Pitná a nejmladší Odpadní. Jak už to u  sourozenců občas bývá, spikly se sestry Pitná a Odpadní a nemluvily ani si nehrály se sestrou Srážkovou. Sestra Pitná byla příliš domýšlivá na to, jak moc jí lidé potřebují. Sestru Odpadní zase těšilo, že se s ní lidé naučili žít, že ji přijímají takovou, jaká je, i přes svou barvu a vůni. Sestra Srážková se držela v ústraní, dalo by se říci až v  zapomnění. Jen čas od času se sestrám i lidem připomněla, a to jí bylo zase naopak všude plno.

Rodičům sester, matce Srážce a otci Sněhu, se tento vztah pochopitelně nelíbil. Sami však nechtějí zasáhnout. Vědí, že přijde okamžik, kdy se sestry udobří a i lidé si jich začnou vážit stejnou měrou. Kdy? Tehdy, až sestře Pitné začnou docházet síly díky tomu, že se lidem tak rozdává. Tehdy, až sestry Odpadní bude všude plno. V ten okamžik sestra Srážková přispěchá a pomůže svým sestrám i lidem.

Pojďme pomoci přiblížit tento okamžik, pochopme povahu sester i jejich vzájemné vztahy. Začněme sestrou Srážkovou, tou nejstarší, která má významný vliv nejen na své mladší sourozence, ale i na své okolí a potřeby lidského pokolení."

Předmluva inspirována článkem Water Supply, Wastewater & Stormwater: Are These Cousins Kissing or Feuding? (David Hirschman, 2010)