Hlavní činnost

 • Projektování vodovodů a kanalizací
 • Návrh čistíren odpadních vod
 • Projektování zdravotně technických instalací
 • Projektování teplovodů
 • Projektování pozemních staveb
 • Projektování komunikací
 • Správa dat z měření na stokové síti
 • Správa dat z měření na vodovodní síti
Hlavní činnost

Nabídka

Nabídka

 • nabízíme komplexní projekční a inženýrskou činnost
 • vytváříme projekty pro dělení území určených pro novou zástavbu
 • provádíme architektonické návrhy budov
 • zpracováváme pasporty a generely stokových a vodovodních sítí
 • navrhujeme provozní řády a standardy pro vodovody a kanalizace
Více

Reference

Naše projekční kancelář zpracovala stovky studií či projektů v oblastech vodohospodářských staveb, technologického zařízení budov, zdravotnětechnické instalace, pozemních a silničních staveb.

Mezi naše klienty patří developerské společnosti, města a obce, velké firmy, soukromí investoři.

Celkový objem investic, na kterých se firma svými projekty podílela, dosahuje několika miliard Kč.

Více
Reference